قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

قاسـم مـلا

قاسـم مـلا
 
مذهبی - اجتماعی - حکایات - لطایف - شعر و.....
نوشته شده در تاريخ جمعه نهم مهر ۱۳۸۹ توسط  قـــاسم بهمـن آبادی

در بیان ماه های قمری وتاریخهای نحس وقمر در عقرب

واماروزهای شنبه و یکشنبه برای هلاکت ونابودی دشمنان خوب است وروز دوشنبه برای وسعت رزق وتسخیر وشفای امراض وروز سه شنبه برای زبان بندی وچهار شنبه وپنجشنبه برای دوستی وبدست آوردن مقام.

در شرح سفرالسعادة آورده اند که درهر ماه هفت روز نحس وجود دارد و آن روزهای «سوم،پنجم،سیزدهم،شانزدهم،بیست ویکم وبیست وچهارم،بیست وپنجم» می باشد.

در اینجا ماه های قمری،برج وطالع آن ها را ذکر می کنیم؛

« محرم الحرام،حمل،مریخ»،

«صفرالمظفر،ثور،زهره»

ربیع الاول،جوزا،عطارد».

« ربیع الثانی ،سرطان ،قمر».

«جمادی الاول،اسد، شمس».

«جمادی الثانی ،سنبله،عطارد».

رجب المرجب، میزان،زهره».

«شعبان المعظم،عقرب،مریخ»،

«رمضان المبارک،قوس،مشتری»،

«شوال المکرم، جدی،زحل»،

«ذیقعد ة الحرام ،دلو،زحل»

ذیحجة الحرام،حوت،مشتری»

واما کواکب بعضی نحس وبعضی سعد هستند؛

زحل (نحس اکبر)

شمس(سعد اکبر)

قمر(سعد اصغر)

مریخ(سعد اصغر)

زهره(سعد اکبر)

مشتری(سعد اکبر)

عطارد(ممزوج)

ایضا" هر هفته به کوکبی نسب داده شده است:

شنبه (زحل)

یکشنبه(شمس)

دوشنبه (قمر)

سه شنبه(مریخ)

چهارشنبه (عطارد)

پنجشنبه(مشتری)

جمعه(زهره)

ایضا"در هر برجی روزهای خاصی قمر در عقرب می باشند وروزها بین ترتیب است،

حمل (از روز شانزدهم تا نصف روز هیجدهم)

ثور(از نصف سیزدهم تا آخر روز پانزدهم)

جوزا(از روز یازدهم تانصف روز سیزدهم)

سرطان(از نصف روزهشتم تا آخرروز دهم)

اسد (از اول روزششم تا نصف روز هشتم)

سنبله(از نصف روز پنجم تا آخر روز پنجم)

میزان (از اول ماه تا نصف روز پنجم)

عقرب  (از روز بیست وهشتم تا آخر ماه)

قوس(از روز بیست وششمتا نصف روز بیست و هشتم)

جدی (از نصف روز بیست وسوم تا آخر روز بیست وهشتم)

 

دلو(از روز بیست ویکم تا نصف روز بیست وسوم)

حوت (از روز هیجدهم تا آخر روز بیستم)

 


.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک